You are currently viewing Uwaga!!!

Uwaga!!!

Uwaga !!!

W zajęciach przygotowujących do zawodów mogą uczestniczyć niepełnoletni pod warunkiem wypełnienia i podpisania deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego na pływalni WODNIK przed pierwszymi zajęciami.