You are currently viewing Lista przedmiotów do licytacji

Lista przedmiotów do licytacji

Na liście jest obecnie 89 przedmiotów ( to jeszcze nie wszystkie ) najpóźniej w sobotę rano pojawi się harmonogram licytacji na stronie jak i facebooku o której godzinie i jakie przedmioty będą licytowane. Zbieramy dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Niech w janikowskiej hali wiatru w żaglach nie zabraknie.