Archive for "Kwiecień, 2015"

Grand Prix – Janikowo na start – wyniki

Janikowo na start - Grand Prix Kwi 27, 2015 Możliwość komentowania Grand Prix – Janikowo na start – wyniki została wyłączona

Bieg- klasyfikacja kobiet Bieg- klasyfikacja me?z?czyzn Nordic Walking - kobiety Nordic Walking - me?z?czyz?ni Open - gimnazjum OPEN Bieg 5km 26.04.2015r.-1 Open klasy - IV - VI Open klasy I - III Open nordic Waking

Grand Prix – Janikowo na start

Janikowo na start - Grand Prix Kwi 27, 2015 Możliwość komentowania Grand Prix – Janikowo na start została wyłączona

W niedzielę 26 kwietnia na Stadionie Miejskim  odbyły się pierwsze biegi z cyklu Grand Prix  pod hasłem Janikowo na start. Pomimo małego opóźnienia spowodowanego rejestracją zawodników w dniu zawodów odbyły się 4 biegi. W pierwszym wystartowali najmłodsi czyli uczniowie szkoły podstawowej klas I – III na dystansie 450 m, następnie klasy IV – VI na dystansie 950 m a na końcu biegów młodzieżowych  gimnazjaliści na 1900 m. W biegu głównym trzeba pokonać biegiem lub przemaszerować o kijkach dystans 5 km po ulicach miasta. Ideą startów w Grand Prix Janikowa jest pokonanie dystansu 5- cio krotnie w siedmiu edycjach. Każdy biegacz ma zmierzony czas biegu i może go w następnej edycji poprawić swój czas. W pierwszych zawodach wystartowało w biegach młodzieżowych 116 uczniów z Broniewic, Ludziska, Kołodziejewa i Janikowa  oraz 70 dorosłych w biegu głównym. Wszyscy startujący dobiegli do mety co nas bardzo ucieszyło. Zapraszamy na drugą edycję 24 maja wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w Grand Prix Janikowa.

grand_prix_2015_DSC_0673_01

REGULAMIN GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START

Bez kategorii Kwi 13, 2015 Możliwość komentowania REGULAMIN GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START została wyłączona

REGULAMIN GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START

w biegu i marszu nordic walking na dystansie 5km oraz biegi młodziez?owe

www.janikowonasportowo.pl , www.osir.janikowo.com
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszej formy ruchu. 2. Propagowanie zdrowego stylu z?ycia ws?ro?d mieszkan?co?w miasta i gminy Janikowo. 3.Zaangaz?owanie jak najwie?kszej liczby startuja?cych w Grand Prix z miasta i gminy Janikowo. 4. Oderwanie dzieci i młodzierzy od komputero?w.
II. ORGANIZATORZY
1. Urza?d Miejski w Janikowie
2. Os?rodek Sportu i Rekreacji w Janikowie
3. Stowarzyszenie ?Janikowo na sportowo?
4. S?rodowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Janikowie
5. Gminna Komisja Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych w Janikowie.
III. TERMIN I MIEJSCE
W skład GRAND PRIX wchodzi 7 biego?w a do klasyfikacji gło?wnej be?dzie sie? liczyc?

5 najlepszych czaso?w.

Terminy:

 • ?  26 kwiecien?
 • ?  17 maja
 • ?  14 czerwca
 • ?  30 sierpnia
 • ?  wrzesien? ( do ustalenia )
 • ?  paz?dziernik ( do ustalenia )
 • ?  11 listopada (zakon?czenie Grand Prix , podsumowanie biego?w, wre?czenie pamia?tkowych

  medali i nagro?d ) Biegi młodziez?owe:

  ? szkoły podstawowe : kl I ? III dyst. ok 400m kl IV ? VI dyst. ok 1000m

  – gimnazjum dyst. ok 1900 m

2. Start i meta biegu Stadion Miejski w Janikowie ul. Gło?wna 40 3. Dystans: bieg i nordic walking – 5 km po ulicach miasta
4. Biegi młodziez?owe na terenie OSiR ( s?ciez?ka do biegania )

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W GP prawo startu maja? mieszkan?cy Gminy i Miasta Janikowo
2. Wszyscy zawodnicy startuja?cy w Grand Prix i biegach młodziez?owych musza? byc? zweryfikowani w Biurze Zawodo?w przed zawodami.
3. Podczas weryfikacji zawodnicy musza? posiadac? dowo?d osobisty lub inny dokument ze zdje?ciem umoz?liwiaja?cy identyfikacje?.
4.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu be?dzie złoz?enie podpisu pod os?wiadczeniem o zdolnos?ci do udziału w biegu. Tym samym zgłaszaja?cy uznaje, z?e zapoznał sie? z regulaminem i zobowia?zuje sie? do jego przestrzegania, wyraz?a zgode? na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb biegu lub zgoda podpisana u nieletnich przez opiekuna prawnego.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane za pos?rednictwem strony www. janikowonasportowo.pl lub wypełniaja?c kwestionariusz zgłoszeniowy. ( kasa pływalni WODNIK)
2. Za osobe? zgłoszona? uwaz?a sie? zawodnika, kto?ry wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty ( osoby dorosłe ) oraz ma nadany numer startowy.

VI. KLASYFIKACJE I POMIAR CZASU
Klasyfikacja GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START w biegu i marszu nordic walking naste?puja?cych kategoriach:
1. bieg : kobiet i me?z?czyzn (open)
2. marsz : kobiet i me?z?czyzn (open)
3. Kazdy z zawodniko?w otrzyma numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu. Nadany numer startowy i chip obowia?zuje przez wszystkie biegi z cyklu G P Janikowa 4. Za zgubiony lub zniszczony chip startuja?cy ponosi opłate? 10 zł

VII. NAGRODY

1. Kaz?dy zawodnik kto?ry ukon?czy 5 biego?w z 7 otrzyma pamia?tkowy medal
2. W biegach młodziez?owych ukon?czenie 5-ciu z 7 biego?w upowaz?nia do odbioru medalu i nagrody rzeczowej.

VIII. OPŁATY
1. Wysokos?c? wpisowego ? 20 zł ( doros?li za 7 biego?w GP Janikowa ) 2. Biegi młodziez?owe sa? bezpłatne.
3. Opłate? nalez?y uis?cic? w kasie pływalni WODNIK

IX. PROGRAM MINUTOWY

godz. 15.45 ? 16.30 weryfikacja zawodniko?w w biurze zawodo?w. godz. 16.30 – biegi młodziez?owe
godz. 17.00 ? start biegu i marszu N W na 5 km.

X. POSTANOWIENIA KON?COWE
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Szatnie, natryski i toalety be?da? udoste?pnione w Hali Widowiskowo-Sportowej w Janikowie
3. Start i meta droga dojazdowa do Stadionu Miejskiego, biegi młodziez?owe ? s?ciez?ka do biegania 8. Zabezpieczenie medyczne na mecie.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestniko?w od naste?pstw nieszcze?s?liwych wypadko?w, kaz?dy startuja?cy powinien ubezpieczyc? sie? dodatkowo.
11. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z
wszelkich naste?pstw.
POSTANOWIENIA KON?COWE

1. Bieg odbe?dzie sie? bez wzgle?du na pogode?.
2. Odebranie numeru startowego jest ro?wnoznaczne z akceptacja? całego regulaminu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu nalez?y do organizatora.
4. W przypadku pytan? prosimy o kontakt: osir@janikowo.com.pl , telefonicznie OSiR Janikowo Grzegorz Płuciennik 52-3514459 lub 797 727 143

 

Regulamin Grand Prix Janikowa